Støt krokodillerne - Krokodille Zoo

Støt jordens sidste
herskende krybdyr

Krokodillen har eksisteret i 185 millioner år, og siden dinousaurnes undergang været en af de sidste herskende krybdyr på Jorden. Vi vil sikre krokodillen 185 millioner år mere

En krokodille kan sænke sit hjerteslag til to slag i minuttet og overleve et år uden føde, men den kan ikke overleve uden et habitat i balance. Det betyder, at når vi har fokus på klima, bæredygtighed og biodiversitet, så er krokodillen hverken overlegen eller mere udødelig end en koalabjørn. Krokodiller påvirkes verden over af klimaforandringer, og det medfører at nogle krokodillearter nu er klassificeret som kritisk truet.

Hos Krokodille Zoo er vi internationalt anerkendt for vores arbejde med at indfange, yngle og genudsætte truede krokodillearter til levesteder, som kan sikre disse fascinerende kæmpe krybdyr den rette levestandard. Når du støtter krokodillerne via Krokodille Zoo, så støtter du bevarings- og genudsætningsprojekter verden over. Dermed er du med til at sikre bevaring af krokodillebestanden, bæredygtige økosystemer og god biodiversitet i hele verden.

Krokodille Zoo arbejder pt. med bevarings- og genudsætningsprojektet af Cubakrokodiller og Orinoco-krokodillen. Cubakrokodillen og Orinoco-krokodillen er på nuværende tidspunkt kritisk truet. Vi samarbejder med FUDECI om at avle, opfodre og genudsætte truede krokodillearter i deres naturlige habitater for at støtte bevaringen af en sund krokodillebestand.

Krokodille zoo
Har alle krokodilleArter,
og du kan møde dem

I Krokodille Zoo kan vi præsentere alle krokodillearter som eksisterer på planeten, men også Europas største krokodille! Vi er nogle af verdens førende krokodillespecialister, og derfor kan vi tilbyde vores 150 individuelle krokodiller en høj levestandard og sikre sund trivsel. Vi gør opmærksom på, at det kan forekomme, at I må besøge samme anlæg flere gange for at spotte enkelte krokodiller, da visse arter fortrækker at ligge i skjul. Det respekterer vi naturligvis i Krokodille Zoo.

Krokodiller udgør et vigtigt led i deres habitaters biodiversitet. De sikrer at ådsler ikke rådner i floder, de begrænser sygdomme, og de sikrer føde til fisk.