Mission og vision

Mission

Det er Krokodille Zoos mission at bidrage afgørende til bevarelsen af alle 23 nulevende krokodillearter gennem tæt internationalt samarbejde og udbredelsen af kendskabet til krokodiller, truslerne imod dem og mulighederne for handling.

Det er et mål, at enhver efter sit besøg i Krokodille Zoo er blevet fortaler for bevarelsen af krokodiller og for naturbevarelse generelt.

Vision

I Krokodille Zoos positive krystalkugle ser vi en fremtid, hvor der ikke længere er nogen grund til bekymring for alle verdens mange forskellige og utrolige krokodillers overlevelse. En verden, hvor mennesker har forstået og praktiserer sameksistens med krokodillerne til fordel og glæde for begge parter.

Vi ser en Krokodille Zoo, som fortæller hele historien om krokodillerne – hvor de kom fra, om de der forsvandt undervejs, om hvordan de andre overlevede, truslerne imod dem fra mennesker og om, hvordan en truende udvikling blev vendt i ellevte time.

Man vil kunne opleve alle krokodillerne i anlæg, der smukt afspejler deres naturlige levesteder og de naturlige sammenhænge, som de indgår i.

Krokodille Zoo vil være et center for oplevelse og læring med noget for enhver målgruppe fra de helt små til de rigtigt gamle. Gæsterne vil være aktive og engagerede deltagere mere end passive iagttagere i Krokodille Zoos fortsatte anstrengelser for at skabe glæde for krokodillerne og naturen.

Krokodille Zoo vil ikke blot være en zoo for krokodiller men have udviklet sig til et sted med det skarpeste fokus på naturen som helhed og med mennesker som aktive medspillere.