Formering

De fleste hanner er større og vokser hurtigere. Hos nogle arter, er de parat til at parre sig når de er omkring 7-9 år. Hos pattedyr, er det alderen der bestemmer, hvornår de starter med at parre sig. Det er det ikke hos krokodiller, de parrer sig når de har nået en vis længde. For alligatorer gælder det at hunnen er kønsmoden i en størrelse af 1,8 m medens hannen er 2,3 meter.

Rene viser amerikansk alligatorrede

Rene viser amerikansk alligatorrede

Fangenskabsdyr bliver allerede kønsmodne omkring 8 år, grundet de lettere livsbetingelser, i naturen noget senere 10-12 år. Nogle arter samler sig i flokke i yngletiden og laver parringsterritorier, igen andre foretager parringsritualerne i det eksisterende gamle territorium. Det er som regel hunnen der starter parringsritualerne, men hannen der indleder parringssessionen med sine meget kraftige brøl. Alligatorhannens brøl er på højde med en hanløves brøl og kan høres flere kilometer væk.

krokodilleyngelKrokodiller har moskuskirtler under underkæben. Moskus er et sødt, grønlig olieholdig, duftstof, der tiltrækker det modsatte køn. Under parringslegen gnider hannen sin strube hen over hunnens hoved og hals, det styrker legen og hunnens lyst til parring. En dominerende han kan parre sig med op til 20 hunner i løbet af en ynglesession. Hunnen parer sig også med flere hanner ved at opsøge dem i deres territorier. Parringsritualerne tager op til to timer, selve parringen et par minutter.

En måned efter parringen, er krokodillen klar til at lægge æg på land. Redestedet ligger som regel tæt ved vandet. Dværgkaimanen laver en rede lige op af et termitbo der afgiver varme, den ekstra varme herfra hjælper kaimanens æg med at udvikle sig. Alligatorer, kaimaner og visse krokodiller bygger en høj af planter og jord. Nogle krokodillearter, samt gavialen, graver et hul med bagbenene i sandjord. Den amerikanske alligators rede er 1 meter høj og 2 meter bred. Æggene ligger ca. 20-30 cm under overfladen.

Det er meget vigtigt, at temperaturen er den rigtige, et sted mellem 27- 34 grader. Er temperaturen for høj eller lav, dør fostrene. Rugetemperaturen bestemmer om det bliver en han- eller hunkrokodille. Højere temperaturer 32-33 grader giver flere hanner, medens temperaturer på 29 grader og derunder giver flest hunner. Æggene bliver lagt om natten og hærder hurtigt op til at blive meget hårde. Afhængig af arten bliver der lagt mellem 15 til 80 æg. Rugetiden er mellem 2-3 måneder.

Det sker, at sumpskilpadder lægger deres æg i rederne, for at udnytte denne naturens rugemaskine. Rederne bliver ofte plyndret af andre rovdyr. Visse steder i Afrika bliver mere end halvdelen af alle krokodille æg ædt af Nilvaranen og op til 90% af ungerne dør af andre årsager inden de kommer ud af ægget. En hunkrokodille skal være glad hvis 3 æg lagt gennem hendes 40 årige ynglekarriere vokser til fuld størrelse. En saltvandskrokodille lægger ca. 2000 æg i hele sit liv.

Krokodiller beskytter nidkært rede og unger mod alle farer og vil angribe alt, der bare kommer i nærheden af deres afkom. Alligevel bliver en del af ungerne ædt af artsfæller.