Føde

gangesgavial_fodres_200wVisse krokodillearter (som for eksempel gangesgavialen her til højre) spiser mest fisk, men ellers spiser de alt, hvad de kommer i nærheden af – også store pattedyr som zebraer, gnuer og lejlighedsvis unge flodheste. Oftest trækker krokodillen byttet ud i vandet for at drukne det. Flere store krokodiller kan godt samarbejde om at partere et bytte.

Som voksen har krokodiller næsten ingen naturlige fjender, bortset fra mennesker. Fjendskabet udlignes ca. 300 hundrede gange årligt, hvor mennesker bliver krokodilleføde. Det sker som regel i forbindelse med letsindig badning eller, når en flod skal krydses.

cubaunger_fodres.pngMennesker er som zebraer og gnuer et helt acceptabelt bytte for en krokodille. De arter der står for de fleste overfald på mennesker er nilkrokodillen og saltvandskrokodillen.Med krokodiller i farvandet skal man aldrig tage chancer.

Krokodillen er en passiv jæger. Den udser sig et sted, hvor føden med stor sandsynlighed vil komme forbi af sig selv. I timevis kan den så ligge og vente på det helt rigtige tidspunkt at slå til med en enkel overrumplende krafteksplosion.