Krokodilleguide

Krokodillens stamtræ går mere end 200 millioner år tilbage til den mesozoiske tidsalder, som sluttede for 65 millioner år tilbage med dinosauernes uddøen. Den tid kaldes også dinosaurernes eller kryddyrenes tidsalder. Herfter tog pattedyrenes rolle til, og mennesket blev (for ganske nyligt) en dominerende magtfaktor.

Det var denne dominans, som fra starten af 1900-tallet truede eksistensen af visse krokodillearter på grund af udbredt jagt, og det er den dominans, som fortsat truer med at udelægge vilde dyrs habitater overalt på jorden.

Da krokodiller ofte tager andre dyr, som kommer ned til vandet for at drikke, bruger samtlige krokodillearter selv det meste af deres tid i ferskvand – i floder, søer, laguner og sumpe spredt over de tropiske dele af verden.

udbredelse_danskI hele verden findes der, således, 23 forskellige arter, af krokodiller, udbredt over hele den tropiske verden. De inddeles i tre forskellige familier: Alligatoridae, som inkluderer 2 alligatorer og 6 kaimaner, Crocodylidae, 14 arter af de såkaldte “ægte” krokodiller og sidst og mindst Gavialidae, en familie med kun ét medlem, nemlig gavialen.

Krokodiller er udbredt i Mellem- og Sydamerika, Afrika, det sydlige Asien og Australien. Kaimanerne lever i Mellem- og Sydamerika, mens alligatorene lever i det sydøstlige USA med en lille begrænset bestand i Kina. Gavialen findes i det sydlige Asien.

Krokodiller i Danmark

Krokodiller i Danmark lyder som noget med at gå i zoo. Men ikke så langt fra Krokodille Zoo, nemlig Stevns Klint, er der fundet aflejringer af krokodiller fra den sene kridttid. Lidt længere nordpå i Fakse Kalkbrud har man fundet aflejringer i paleocæne sedimenter. På Bornholm har man fundet krokodilletænder i kretassiske aflejringer.

Det danske klima var dengang meget anderledes. Danmark lå sydligere og klodens temperatur var generelt højere end i dag. Polernes iskapper, som i dag er genstand for stor bekymring, var der slet ikke dengang.

De tre familier

Det kan være svært, at se forskel på de forskellige krokodiller, da de på de fleste punkter ligner hinanden. Her er et begynderkursus, så du i hvert fald kan kende forskel på de tre familier i krokodilleordenen. Den bedste måde er at se på snuden og hovedets form.

Gavialen er ikke svær at skille ud fra de andre. Den kendes straks på sit lange slanke næb. Hangavialen har endda en karakteristisk knop på snuden – en såkaldt “ghara”. Det er straks vanskeligere at skelne mellem de forskellige krokodiller og kaimaner, men der er små forskelle i hovedets form.

gavial_alligator_krokodille.png
Alligatorer har en U-formet bred snude, hvor tænderne ikke ses så tydeligt, når munden er lukket. Krokodiller derimod, har en spids snude, og en meget stor 4. tand, der stikker op fra hver side af underkæben når munden er lukket.

Alligatorer og kaimaner, som hører til den samme familie i krokodilleordenen, har kortere og bredere snuder end krokodiller og gavialer. Når en alligator eller en kaiman lukker munden, er den fjerde tand i underkæben skjult bag overlæben. Nogle kaimaner har en benkam mellem øjnene, også kaldet briller. Alligatorer har ikke briller.

Alligatorer har som hovedregel bredere kæber, selvom det varierer, og nogle krokodiller har relativt brede kæber også. Men igen som hovedregel er gavialers og krokodillers lange spidse snuder velegnede til at fange fisk. Især gavialen med sin meget lange spidse snude har næsten udelukkende specialiseret sig i fangst af fisk. Derimod kan alligatorer og kaimaner med deres bredere runde snuder klare større bytte som større pattedyr.

Hvis du kommer RIGTIGT tæt på en crocodille, vil du kunne se, at dens skind har små prikker på hvert et skæl. De er små fordybninger og sensorer. De er koncentreret omkring kæberne. På alligatorer findes sensorerne kun på kæberne.

Alligatorer finder du i Amerika og Kina. Den mest berømte er den amerikanske alligator fra Florida og flere af de sydøstlige stater i USA. Den eneste anden egentlige alligator findes i Kina. Den kinesiske alligator findes kun i Yangtze-floden.

Kaimanerne findes i Central- og Sydamerika. Udover de seks kaimaner-arter findes der enkelte underatrter af brillekaimanen. Kaimanerne hører generelt blandt de mindre krokodiller. Den sorte kaiman kan imidlertid opnå en størrelse som den amerikanske alligator.

Og så er der krokodillerne. Disse findes i Amerika, Asien, Australien og Afrika. De variere fra den lille vestafrikanske dværgkrokodille til den store nilkrokodille, Orinoco krokodillen og saltvandskrokodillen.

Gavialen er begrænset til de indiske subkontinent. Den er i en klasse helt for sig selv. Nogle mener dog, at den falske gavial i virkeligheden også hører til gavialfamilien.

Den mindste eksisterende krokodille er den sydamerikanske dværgkaimanen. Denne fyr (hannen altså) bliver sjældent mere end halvanden meter. I Brasilien er der dog observeret individer på over 2 meter!

Den australske saltvandskrokodille bliver sædvanligvis betragtet som den største. Hannerne bliver omkring 5 meter, slevom der er mange individer i zoos rundt omkring, der er endnu større, ja endda op til 6 meter.